Blaze The Firehorse #9Chapter 9: winter on the mountain-mrtví zimy na hoře byli jako žít uvnitř hrobky. Prohlubující se sníh zahalil krajinu a vytvořil tlumící efekt. Ticho bylo hluboké. Slyšel jsem ozvěny mé minulosti, které se valily uvnitř mé bytosti a hrozily, že se vysypou. Cítil jsem se otupělý a pronásledovaný jeho krásou a hrůzou. Našel jsem Mrtvýho chickadee. Jeden falešný pohyb nahoru…


Blaze The Firehorse #9Chapter 9: winter on the mountain-mrtví zimy na hoře byli jako žít uvnitř hrobky. Prohlubující se sníh zahalil krajinu a vytvořil tlumící efekt. Ticho bylo hluboké. Slyšel jsem ozvěny mé minulosti, které se valily uvnitř mé bytosti a hrozily, že se vysypou. Cítil jsem se otupělý a pronásledovaný jeho krásou a hrůzou. Našel jsem Mrtvýho chickadee. Jeden falešný pohyb nahoru…