Celý Člověk – Celý Kůň. Jak může Práce na sobě zlepšit vaši … / láskou, Lisa / humanity Academy / Květen, 2023


Jezdecký Vztah

Jak Práce na sobě může zlepšit vaše spojení s koněm

Obrázek Taylor Brandon Unsplash / Design cred Autor

Pouto mezi lidmi a koňmi má bohatou a dynamickou historii v partnerství a týmové práci. Toto hluboké spojení se v technologické éře posunulo, aby bylo spíše vztahem zaměřeným na rekreaci a společnost.