Všichni koně umírají ušlechtilou smrtí


Ať už žili jako klauni nebo hrdinové

Všichni koně, které jsem znal, zemřeli důstojně

Za svůj život jsem poznal mnoho koní. Každý z nich je individuální. Někteří byli zbabělci, neschopní dělat nic jiného, než uprchnout před tyranem nebo Boltem před imaginárními příšerami skrývajícími se ve stínu. Jiní agresivně prosazují svou dominanci nad stádem. Viděl jsem statečné, připravené prozkoumat změnu ve výběhu nebo konfrontovat vetřelce, a klauny, kteří se zdáli žít pouze proto, aby se bavili a hráli.

Znám také koně, kteří byli dramatickými královnami, vždy vytvářeli rozruch ve stádě. Byly tam hýčkané superhvězdy, předváděcí akce, vyhřívající se v lidské adoraci. Byli tam vůdci, benevolentní diktátoři. Byli tu uchazeči, kteří se snažili napodobit autoritu šéfa. Rozmanitost jejich osobností byla stejně rozmanitá jako v každé lidské vesnici.

Ale když to skončilo, bez ohledu na to, jak žili svůj život, každý kůň, kterého jsem znal, zemřel s ušlechtilou důstojností. A viděl jsem umírat mnoho koní, víc, než bych si rád pamatoval. Někteří zemřeli pokojně ve stejných stodolách, ve kterých se narodili, tichý konec dlouhého života. Jiní se setkali se svým koncem na závodní dráze, strany se zvedaly z námahy, jejich kabáty zářily potem, jejich krev barvila písek pod nimi.

Časopis pro chovatele plnokrevných koní se nazývá Blood Horse; o plnokrevných koních se říká, že jsou “z krve.”Ale dalo by se to stejně snadno říci, protože závodění je krvavý sport.” Ti, kteří soutěží na trati, jsou gladiátoři; při každém vstupu do arény položili své životy.

Roky, které jsem strávil na závodní dráze, byly plné vzrušující směsi vzrušení a viny. Vzrušení z vlastního koně v závodě, výkřiky davu, dvacetidolarový výherní lístek v kapse. Ale také nevyslovené pochopení, že každý závod může být posledním koněm.

Viděl jsem koně umírat stářím, jejich kdysi zářivé kabáty vybledlé a křehké, mystická jiskra života mizela. Viděl jsem Mareše umírat během porodu, neschopného přivést na svět další generaci.

Koně jsou stoická stvoření, nesoucí lidskou nevědomost, sadismus a nedbalost s milostí, kterou je těžké pochopit. Zřídka protestují nebo se brání, kromě případů, kdy jsou hladověni nebo ponecháni v izolaci. Díky těmto zkušenostem jste také stoičtí. Bez toho byste to nemohli snést.

Ze všech koní jsou možná Amish tažní koně nejvíce stoičtí. Nedostávají pozornost a půvab, který dělají dostihoví koně nebo výstavní koně. Pro Amish, koně nejsou domácí mazlíčci ani společníci; jsou ekvivalentní traktorům, životně důležité pro jejich životní styl.

Ne všichni Amish se starají o své koně. Někteří je zanedbávají, zatímco jiní se k nim chovají s úctou a láskou, kterou si zaslouží. Ale bez ohledu na to, jak se s nimi zachází, slouží svým životům a vkládají svá masivní ramena do límce, aby každý den v terénu vykonávali práci, která se od nich vyžaduje.

Svědectví o konci života je nevyhnutelnou součástí bytí ve světě koní. Jsem rád, že jsem s těmito zvířaty strávil život, ať už to bylo na závodní dráze, během lekcí nebo v ulicích města.

Nepleťte si mě s romantikem; nejsem. Viděl jsem Dobré, Špatné a ošklivé světa koní a mám jen malou trpělivost pro ty, kteří příliš romantizují nebo antropomorfizují zvířata. Ale mám k nim velký respekt. Jsem rád, že jsem byl svědkem průchodu životem mnoha lidí.