Říká se tomu šeptání koní Don Jessop

Říká se tomu šeptání koní Don Jessop Už jsem byl dříve nazýván šepotem koní. Mnoho mých kolegů má stejné označení. Je to opravdu čest. Ale za ta léta jsem to dal jasně najevo, nejsem našeptávač. Nejsem ten, kdo mluví jemnými, neslyšitelnými tóny. Kůň je. Slyším ty šepoty. To je to, co dělá lidi jako já […]